Nieprawidłowy adres dłużnika – komornik zablokowany

Nieprawidłowy adres dłużnika – komornik zablokowany

Artykuły / Nakaz zapłaty / Zadłużenie u komornika

Nieprawidłowy adres dłużnika – komornik zablokowany

Komornik zablokowany po skutecznym uchyleniu klauzuli wykonalności. W tym tygodniu odebrałem postanowienie z sądu uchylające klauzulę wykonalności wobec nakazu zapłaty z uwagi na wysłanie nakazu na nieprawidłowy adres dłużnika (zob. postanowienie: uchylenie klauzuli wykonalności).

Po raz kolejny potwierdziło się przekonanie, że możliwe jest uchylenie komornika, gdy nakaz zapłaty z sądu został skierowany na błędny adres dłużnika. Procedura polega na tym, że sąd wysyła nakaz zapłaty na adres wskazany przez wierzyciela. Dłużnik nie odbiera nakazu, bo podany adres jest błędny. Sąd przyjmuje fikcję doręczenia i uznaje skuteczne doręczenie nakazu zapłaty (zob. artykuł o fikcji doręczenia: fikcja doręczenia) . Nakaz zapłaty jest prawomocny, a wierzyciel uzyskuje klauzulę wykonalności. Następnie kieruje sprawę do komornika. Dłużnik dowiaduje się o nakazie zapłaty dopiero po otrzymaniu pisma od komornika.

Gdy klient do mnie trafił, był już po otrzymaniu pisma od komornika. Na etapie egzekucyjnym całe szczęście możliwe jest zastosowanie odpowiednich środków prawnych, aby uchylić nakaz zapłaty i pozbyć się komornika. W tym celu złożyłem skargę na postanowienie Referendarza Sądowego, które nadawało klauzulę wykonalności wobec nakazu zapłaty. Po kilku tygodniach sąd przysłał postanowienie, mocą którego klauzula wykonalności została uchylona. Wskutek uchylenia klauzuli wykonalności komornik nie może dalej prowadzić swoich czynności, gdyż podstawą egzekucji jest tylko tytuł wykonawczy zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Jeśli zatem klauzula wykonalności zostaje uchylona, komornik traci podstawę do prowadzenia egzekucji.

Wnioski:
  1. Pismo od komornika to nie koniec świata.
  2. Na etapie egzekucyjnym można pozbyć się komornika.
  3. Jeśli nakaz zapłaty został wysłany na nieprawidłowy adres, możemy zablokować komornika.
  4. Czytajmy dokładnie pisma i dokumenty otrzymywane od komornika.
  5. Nigdy nie jest za późno na pozbycie się komornika.

Leave your thought here