pexels-lukas-684385

Masz zadłużenie u komornika i co dalej?

Eksmisja a obowiązki gminy

Zawieszenie egzekucji na wniosek dłużnika

Uchylenie nakazu a wstrzymanie egzekucji

Nieprawidłowy adres dłużnika – komornik zablokowany

Uchylenie nakazu zapłaty na etapie egzekucyjnym

Skuteczna obrona dłużnika w licytacji ruchomości