Uchylenie nakazu a wstrzymanie egzekucji

Nieprawidłowy adres dłużnika – komornik zablokowany