Strach przed podjęciem działań

Strach przed podjęciem działań

pexels-pixabay-60013
Artykuły / Myślenie o finansach i biznesie

Strach przed podjęciem działań

Gdy spotykamy się z czymś nowym i nieznanym, towarzyszy nam strach i obawa o to, czy sobie poradzimy. Ten strach to nieuświadomiony lęk, który nas blokuje. Niby coś chcemy, ale nie potrafimy zrobić kroku dalej. To, co czujemy, to tak naprawdę chcemy powiedzieć, że boimy się, aby nie ponieść porażki, rozczarowania.

Każdy z nas ma jakieś doświadczenia i środowisko, które go ukształtowało. Przeważnie te rzeczy narzucają nam pewien zamknięty sposób myślenia. Zatem gdy spotykamy się z czymś nowym i nieznanym, to właśnie dlatego odczuwamy lęk, bo to jest po prostu coś nowego, innego niż nasze dotychczasowe doświadczenia.

Lęk jest doświadczeniem dojmującym i potężnym, zachodzącym niezależnie od woli człowieka. Zjawia się jako niepokój o różnym natężeniu, niepokój, który przeżywany jest w sposób dwuznaczny. Według Kierkegaarda (Traktat “Pojęcie lęku”) lęk nazwać można jako dwuznaczność: „sympatyczną antypatię i antypatyczną sympatię”.

Postawę lękową przed podjęciem działań zauważam u klientów z problemami finansowymi. Tam szczególnie nagromadzone są negatywne emocje, które jeszcze bardziej potęgują, wzmacniają uczucie niepewności, obawy o to, co dalej. Ale tego typu lęk można zauważyć w każdej innej sferze życia: życie prywatne, zawodowe, relacje międzyludzkie. Czegoś bardzo chcemy, ale coś nas blokuje. To właśnie lęk przed porażką.

Najlepszym sposobem przełamania lęku jest świadome doświadczanie tego, co nowe i dawanie sobie przestrzeni do zmiany, bo jak mówił Heraklit z Efezu: „jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana”.