Czy można ochronić samochód w trakcie upadłości konsumenckiej?

Czy można ochronić samochód w trakcie upadłości konsumenckiej?

pexels-jeshootscom-13861
Artykuły / Upadłość konsumencka

Czy można ochronić samochód w trakcie upadłości konsumenckiej?

Tak. Często dostaję pytania o to, czy można ochronić samochód w trakcie upadłości konsumenckiej. Co do zasady, po ogłoszeniu upadłości składniki majątkowe powyżej 10 tys. zł wchodzą do masy upadłości, co oznacza, że syndyk może je spieniężyć i uzyskane środki przeznaczyć na spłatę wierzycieli. Są pewne wyjątki, z których często korzystam i doprowadzam do ochrony samochodu i wyłączenia go ze sprzedaży przez syndyka.

Przepisy prawa upadłościowego pozwalają na skorzystanie z pewnej furtki, aby ochronić samochód. Najczęściej używam określenia, że taki samochód jest potrzebny dłużnikowi do pracy zarobkowej. I generalnie warto szeroko to opisać, że samochód jest niezbędny, bo w rodzinie nie ma innego środka transportu. Stosowny wniosek składa się do sądu, ale już po ogłoszeniu upadłości. Sąd rozpoznaje wniosek w terminie miesiąca po wysłuchaniu syndyka.

To tylko jedna z wielu możliwości, aby ochronić majątek w ramach upadłości konsumenckiej. Jeśli interesują Was inne sposoby, to zapraszam do kontaktu.