Wyłączenie samochodu z masy upadłości

Wyłączenie samochodu z masy upadłości

Artykuły / Upadłość konsumencka

Wyłączenie samochodu z masy upadłości

Jak skutecznie wyłączyć samochód z masy upadłości?

Dla klienta, który we wrześniu 2016 roku otrzymał upadłość konsumencką, pojawiła się potrzeba wyłączenia samochodu z masy upadłości. Samochód należał tylko do żony, która nie występowała o upadłość. We wniosku o upadłość klient jako swój majątek nie wskazał tego samochodu, bo nie musiał, gdyż ten nie należał do niego. Po ogłoszeniu upadłości syndyk nabrał wątpliwości, czy samochód faktycznie należy tylko do żony. Ważne było ustalenie, kiedy żona nabyła ten samochód, czy było to przed powstaniem małżeństwa czy w trakcie. Po sprawdzeniu dokumentów okazało się, że żona kupiła samochód ze środków pochodzących od rodziców w trakcie trwania małżeństwa. Taka darowizna od rodziców nie wchodzi do majątku wspólnego małżonków.

Zebraliśmy z klientem potrzebne dokumenty, czyli: umowa zakupu samochodu, w której stroną kupującą jest tylko żona oraz oświadczenie rodziców, iż przekazali córce pieniądze w darowiźnie. W trybie przepisów postępowania upadłościowego wystąpiliśmy do sądu o wyłączenie samochodu z masy upadłości. W dniu dzisiejszym odebrałem postanowienie z sądu, które wyłącza samochód z masy upadłości.

Cel został osiągnięty. Samochód, który wykorzystywany jest także przez upadłego, nie zostanie sprzedany przez syndyka w toku likwidacji majątku.

Kliknij w link, a zobaczysz postanowienie sądu o wyłączenie samochodu z masy upadłości: wyłączenie z masy upadłości

Leave your thought here