Profi Credit na cenzurowanym

Profi Credit na cenzurowanym

Artykuły / Porady prawnika

Profi Credit na cenzurowanym

Profi Credit – firma pożyczkowa, która wymaga pełnomocnictwa niezgodnie z prawem.

Proszę zobaczyć pismo z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, które informuje o prowadzeniu postępowania wobec niezgodnych z prawem działań firmy pożyczkowej Profi Credit: uokik o profi credit

Jakiś czas temu wystąpiłem do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z informacją o niezgodnych z prawem działaniach firmy Profi Credit. Chodziło o to, że firma ta żąda od pełnomocnika klienta pełnomocnictwa poświadczonego notarialnie. Takie żądanie jest niezgodne z prawem. Przepisy kodeksu cywilnego jednoznacznie stanowią, że do reprezentacji osoby trzeciej wystarczy pełnomocnictwo w zwykłej formie pisemnej. Nie ma tu potrzeby dokonywania poświadczenia podpisu u notariusza. Jednakże Profi Credit żąda pełnomocnictwa z poświadczeniem notarialnym podpisu. Bez takiego pełnomocnictwa nie udzielają żadnych informacji. Ich postawa blokuje możliwość prowadzenia negocjacji w celu polubownej spłaty.

Wiele razy próbowałem tłumaczyć pisemnie i telefonicznie pracownikom Profi Credit, że takie oczekiwania co do pełnomocnictwa są niezgodne z prawem. Firma pożyczkowa nie reagowała. Zawsze zasłaniali się “swoimi wewnętrznymi procedurami”. Złożyłem zawiadomienie do UOKiK. Dziś dostałem odpowiedź, z której wynika, że Urząd prowadzi postępowanie wyjaśniające wobec niezgodnych z prawem działań Profi Credit. Dobrze, że urzędy publiczne podejmują takie postępowania, gdyż służy to interesom konsumentów.

Leave your thought here

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *