Jak bronić się przed nakazem zapłaty?

Jak bronić się przed nakazem zapłaty?

Artykuły / Nakaz zapłaty / Porady prawnika

Jak bronić się przed nakazem zapłaty?

“Wierzyciel uzyskał nakaz zapłaty bez mojej wiedzy” – tak najczęściej moi klienci formułują swoje zastrzeżenia do otrzymanego nakazu zapłaty. Nie wiedzą, że jest możliwe odwołanie od nakazu zapłaty. Dopiero gdy tłumaczę im istotę procedury z nakazem zapłaty i wyjaśniam, że od otrzymanego pisma z sądu możemy się odwołać, klienci rozumieją, że jeszcze nic nie jest przesądzone.

Co to jest nakaz zapłaty?

Nakaz zapłaty wydawany jest przez sąd w dwóch postaciach: (1) nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym oraz (2) nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. W obu tych przypadkach dłużnik nie wie o toczącym się postępowaniu w sądzie w celu wydania nakazu zapłaty. Wierzyciel kieruje pozew o zapłatę w trybie uzyskania nakazu zapłaty, jeśli występuje przeciwko nam na podstawie umowy zawartej z nami, gdy w sprawie nie ma żadnych wątpliwości, gdy podstawą jest dokument podpisany przez nas. W takim postępowaniu sąd nie weryfikuje, czy roszczenie wierzyciela jest faktycznie uzasadnione, lecz opiera się na załączonych dokumentach. Jeśli z tych dokumentów wynika dla sądu, że w sprawie nie ma żadnych wątpliwości, sąd wydaje nakaz zapłaty.

Ile mamy czasu na odwołanie?

Wydany nakaz zapłaty sąd wysyła do dłużnika. Od otrzymania nakazu zapłaty mamy dwa tygodnie na odwołanie się. W postępowaniu nakazowym pismem odwoławczym są “zarzuty od nakazu zapłaty”, a w postępowaniu upominawczym takim pismem jest “sprzeciw od nakazu zapłaty”. Bardzo ważne jest, aby pilnować terminu na odwołanie. Termin wynosi dwa tygodnie i w tym czasie bezwzględnie musimy złożyć odwołanie. Wysyła się je do sądu, który przysłał nam nakaz zapłaty.

Co należy napisać w odwołaniu?

To zależy od tego, czy zgadzamy się z roszczeniem wierzyciela, czy mamy jakieś wątpliwości do informacji, które w pozwie przedstawił wierzyciel. Jeśli zakwestionujemy te informacje, sąd uchyli nakaz zapłaty i wyznaczy rozprawę, na której będziemy mogli przedstawić nasz punkt widzenia na roszczenie wierzyciela. Zatem nakaz zapłaty jest wydawany bez wiedzy dłużnika, ale po jego otrzymaniu dłużnik może odwołać się i wtedy na sali sądowej będzie mógł odnieść się do twierdzeń i dowodów podanych przez wierzyciela. Może być tak, że wierzyciel w sądzie nie będzie w stanie udowodnić swojego żądania i wtedy wygramy sprawę.

Podsumowanie:
  1. Nakaz zapłaty z sądu nie oznacza, że przegraliśmy sprawę.
  2. Od nakazu zapłaty możemy się odwołać.
  3. W piśmie odwoławczym możemy skutecznie bronić swoich praw.
  4. Po złożeniu odwołania spotykamy się w sądzie z wierzycielem.
  5. Na rozprawie w sądzie możemy domagać się, aby wierzyciel dokładnie udowodnił swoje roszczenie.
  6. Pilnujmy terminu na odwołanie od otrzymanego nakazu zapłaty.

Zobacz również: Uchylenie nakazu zapłaty na etapie egzekucyjnym

Leave your thought here