Upadłość konsumencka w Olsztynie

Upadłość konsumencka w Olsztynie

Artykuły / Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka w Olsztynie

Sąd upadłościowy w Olsztynie jest bardzo przychylny dłużnikom. W ostatnim czasie uzyskałem tam kilka upadłości konsumenckich dla różnego rodzaju klientów. Upadłość konsumencka została przyznana osobie, która była bezrobotna i utrzymywała się tylko z zasiłku, osobie samotnie wychowującej dzieci, pracownikom osiągającym dochody powyżej średniej krajowej, a także osobom, które prowadziły działalność gospodarczą, lecz wskutek zadłużenia musiały ją zamknąć.

Upadłość konsumencka w sądzie w Olsztynie wobec tych ostatnich osób została przyznana w tym tygodniu. Szczególnie ucieszyło mnie, że sąd przyznał upadłość bez przeprowadzenia rozprawy. Dłużnicy nie musieli fatygować się do sądu na przesłuchanie, lecz o ogłoszonej upadłości dowiedzieli się telefonicznie. Zasadą jest, że sąd upadłościowy przeprowadza dowód z przesłuchania strony. Wtedy razem z klientem jedziemy do sądu i uczestniczymy w przesłuchaniu. Sąd upadłościowy w Olsztynie pozytywnie mnie zaskoczył.

To nie pierwszy raz, gdy sąd przyznaje upadłość bez przeprowadzenia rozprawy. Na ponad 100 przeprowadzonych przeze mnie spraw kilka razy doświadczałem ogłoszenia upadłości dla konsumenta bez przesłuchania dłużnika. Najczęściej sąd chce zobaczyć tego dłużnika i potwierdzić informacje, które zostały opisane we wniosku o upadłość. Klienci obawiają się tego spotkania w sądzie. Dlatego zawsze cieszy mnie, gdy dostajemy upadłość dla konsumenta bez przeprowadzenia rozprawy.

Zapraszam wszystkie osoby z Olsztyna i okolic na upadłość konsumencką. Dzięki temu długi zostaną umorzone i pozbędziemy się komornika.

Chcesz wiedzieć na czym polega upadłość konsumencka? Kliknij w ten link: Co to jest upadłość konsumencka?

Leave your thought here