Plan spłat w upadłości konsumenckiej

Kto ogłasza upadłość konsumencką?