Co to oznacza, że ogłoszono dla osoby upadłość?

Co to oznacza, że ogłoszono dla osoby upadłość?

pexels-pixabay-210600-1024x1024
Artykuły / Upadłość konsumencka

Co to oznacza, że ogłoszono dla osoby upadłość?

Ogłoszenie upadłości to decyzja sądu podjęta na podstawie przedstawionych dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i majątkowej. Gdy już nie dajemy rady spłacać kredytów, pojawia się komornik, a nasze dochody nie pozwalają na spłatę zadłużenia, decydujemy się na upadłość. Upadłość to procedura sądowa na podstawie ustawy, której celem jest oddłużeniem zobowiązań finansowych.

Najważniejsza konsekwencja z ogłoszenia upadłości jest taka, że wszystkie sprawy sądowe i komornicze są umarzane. To pierwsza oznaka zmian, a w sferze psychicznej jest to już ogromna ulga, że osoba pozbywa się ciężaru, jakim są komornicy. Kolejnym istotnym wydarzeniem jest to, że pojawia się syndyk. Syndyk sprawuje nadzór nad naszymi dochodami i majątkiem. Służy to temu, aby poznać jakie dokładnie możliwości spłaty zadłużenia posiada osoba, w wobec której ogłoszono upadłość. Przed syndykiem trzeba się wyspowiadać z tego, co się posiada. Syndyk nie działa jak komornik, nie zabiera wszystkiego. Syndyk musi pewne rzeczy ustalić, a następnie przekazać je do sądu, a sąd na tej podstawie ustala jaką kwotę miesięcznie i przez jaki czas będziemy płacili na poczet zadłużenia.

Po ogłoszeniu upadłości i ustaleniu przez sąd planu spłaty zaczynamy realizować dobrowolnie spłaty do wierzycieli. Trwa to od 36 miesięcy do 60 miesięcy, sąd ustala okres spłaty. W wyjątkowych sytuacjach sąd umarza zobowiązania bez ustalenia planu spłaty. Ogłoszenie upadłości to pierwszy krok na drodze do wyjścia z długów. Przed osobą zadłużoną jeszcze wiele kolejnych etapów, ale fundamenty są już postawione. Nie będzie jednak tego pierwszego kroku, jeśli najpierw sami przed sobą nie podejmiemy decyzji, aby wyjść z długów.

Leave your thought here