Co to jest postępowanie restrukturyzacyjne o zatwierdzenie układu?

Co to jest restrukturyzacja o zatwierdzenie układu i po co?

Postępowanie restrukturyzacyjne o zatwierdzenie układu to szczególnego rodzaju działania naprawcze dla przedsiębiorcy, który ma problemy finansowe. Co to znaczy problemy finansowe? Opóźnienia w spłacaniu kredytów, zaległości wobec kontrahentów, ZUS, Urzędu Skarbowego. Innymi słowy, przedsiębiorcy brakuje kasy na bieżące wydatki, płatności.

A co z przychodami? Przedsiębiorca uzyskuje przychody, czyli realizuje usługi, kontrakty, sprzedaje produkty, ma wpływy na konto z tytułu działalności, ale – co bardzo ważne – te dochody spadają, i nie wystarczają na spłatę wszystkich zobowiązań. 

Przebieg postępowania

W takiej sytuacji przedsiębiorca może rozpocząć rozmowy z wierzycielami w celu zmiany warunków spłaty zobowiązań, ustalenia nowych terminów zapłaty, wydłużenia okresu spłaty, umorzenia części należności, odsetek. Odbywa się to pod nadzorem tzw. Doradcy Restrukturyzacyjnego, z którym przedsiębiorca zawiera umowę na prowadzenie sprawy. Czyli przedsiębiorca nie może tego sam zrobić, ale tylko poprzez wykwalifikowanego eksperta. 

Doradca restrukturyzacyjny

Doradca restrukturyzacyjny ma 4 miesiące na dogadanie się z wierzycielami i ustalenie nowych warunków spłaty. W tym celu doradca składa zainteresowanym propozycje, warunki spłaty, a w tym czasie wierzyciele, kontrahenci, banki nie mogą wypowiedzieć umowy, nie mogą skierować sprawy do sądu, do komornika, to znaczy przedsiębiorca ma szczególną ochronę prawną na rynku gospodarczym.

Porozumienie z wierzycielami - nowe warunki spłaty

Porozumienie o nowych warunkach spłaty dochodzi do skutku, jeżeli za propozycją złożoną przez doradcę restrukturyzacyjnego opowie się odpowiednia większość głosujących spośród wierzycieli, kontrahentów, banków.  

Jeśli tak się stanie, dochodzi do zawarcia układu i przedsiębiorca może zacząć spłacać swoje zobowiązania według przyjętych ustaleń. 

Przedsiębiorca nie może spocząć na laurach

Bardzo ważne jest, aby w trakcie rozmów z wierzycielami nad nowymi warunkami spłaty, przedsiębiorca podejmował starania nad pozyskaniem nowych zleceń, zwiększenia przychodów, poprawy swojej sytuacji finansowej. Dzięki temu znacznie zwiększa się prawdopodobieństwo przyjęcia układu z wierzycielami, ponieważ wierzyciele kierują się aktualną sytuacją przedsiębiorcy oraz prognozą finansową, która pozwala oszacować, że przedsiębiorca będzie w stanie wykonać nowe warunki spłaty.

Chcesz porozmawiać o sytuacji w swojej firmie? Skorzystaj z indywidualnej konsultacji.