Wezwanie do zapłaty nie zawsze oznacza zasadność roszczenia

Wezwanie do zapłaty nie zawsze oznacza zasadność roszczenia

Artykuły / Porady prawnika

Wezwanie do zapłaty nie zawsze oznacza zasadność roszczenia

Klient zwrócił się do mnie o pomoc prawną przy roszczeniu firmy ubezpieczeniowej o zapłatę składki ubezpieczeniowej. Firma ubezpieczeniowa przysłała do klienta wezwanie do zapłaty, uzasadniając, że klient rzekomo wykupił polisę ubezpieczeniową na samochód.

Wstępna analiza posiadanej dokumentacji wskazywała na niezasadność tego roszczenia. Według klienta nie zawierał on żadnej umowy ubezpieczenia z tą firmą. Firma ubezpieczeniowa twierdziła natomiast, że klient w rozmowie telefonicznej wyraził zgodę na zawarcie umowy. W celu zweryfikowania wszystkich okoliczności zawarcia umowy w imieniu klienta wystąpiłem z pismem wyjaśniającym, w którym poprosiłem o udzielenie odpowiedzi na bardzo szczegółowe pytania, odnoszące się do okoliczności zawarcia umowy, jej wykonywania przez strony, świadomości klienta, czy faktycznie doszło do wyrażenia oświadczenia woli i zgody na zawarcie umowy. Firma ubezpieczeniowa po kilkunastu dniach udzieliła odpowiedzi, w której oświadczyła, że “po gruntownej analizie wszystkich okoliczności sprawy stwierdzamy, że w naszym systemie zaszła pomyłka, między stronami nie doszło do zawarcia umowy”. Następnie firma ubezpieczeniowa przeprosiła za zaistniałą sytuacją. To było dla nas wystarczające, aby oddalić roszczenie. Klient zaoszczędził kilka tysięcy złotych.

W praktyce często zdarza się, że różne firmy, szczególnie duże korporacje, kierują do osób wezwania do zapłaty, powołując się na fakt przeprowadzonej rozmowy telefonicznej i zawarcia umowy. W takich sprawach należy zawsze przyjąć, że taka firma może się mylić. Aby przygotować się na oddalenie roszczenia, warto spokojnie pomyśleć i przypomnieć sobie, czy mogliśmy prowadzić jakąś rozmowę, z której mogły wyniknąć dla nas jakieś konsekwencje prawne. Następnie obowiązkowo musimy skierować pismo wyjaśniające do takiej firmy, w którym zażądamy przedstawienia wszystkich dowodów: dokumentów, nagrań z rozmowy telefonicznej, korespondencji – z których będzie wynikało, że wyrażaliśmy zgodę na zawarcie umowy. Jeśli firma nie posiada tego, roszczenie nie będzie utrzymane.

Powodzenia w pozbywaniu się niesłusznych roszczeń.

Leave your thought here