Uchylenie nakazu zapłaty na etapie egzekucyjnym

Uchylenie nakazu zapłaty na etapie egzekucyjnym

Artykuły / Porady prawnika / Zadłużenie u komornika

Uchylenie nakazu zapłaty na etapie egzekucyjnym

Nakaz zapłaty, na podstawie którego komornik prowadzi egzekucję, nie oznacza, że jesteśmy na straconej pozycji. Możliwe jest uchylenie nakazu zapłaty na etapie egzekucyjnym. Gdy komornik prowadzi egzekucję, dłużnik może skutecznie wstrzymać skutki nakazu zapłaty, nawet jeśli nie odwołał się od nakazu na etapie sądowym (zob. również: Odwołanie od nakazu zapłaty na etapie sądowym).

Kiedy możemy skorzystać z uprawnienia do uchylenia nakazu zapłaty na etapie egzekucyjnym?

Uchylenie nakazu zapłaty na etapie egzekucyjnym możliwe jest z kilku przyczyn: wniosek o przywrócenie terminu na złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty, zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności oraz powództwo przeciwegzekucyjne. Dziś opowiem o wniosku o przywrócenie terminu na złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty.

Na początku stycznia trafił do mnie klient, który otrzymał od komornika zawiadomienie o wszczęciu egzekucji. Klient oświadczył, że nie otrzymywał żadnego pisma z sądu w tej sprawie, które by zawierało nakaz zapłaty lub wyrok o zapłatę. Po analizie dokumentów u komornika zorientowałem się, że nakaz zapłaty został wysłany na nieprawidłowy adres dłużnika (zob. artykuł o fikcji doręczenia: //obronaprzedkomornikiem.pl/2016/11/19/fikcja-doreczenia-czas-zlikwidowac-fikcje-fikcji-doreczenia).

Dłużnik nie wiedział zatem o wydanym nakazie zapłaty, nie mógł więc odwołać się, nakaz zapłaty uprawomocnił się i wierzyciel skierował wniosek egzekucyjny do komornika. Gdy dłużnik dowiedział się o egzekucji, miał już zajęte konto bankowe i wynagrodzenie za pracę.

Okoliczności tej sprawy pozwalały na złożenie wniosku o przywrócenie terminu. Wniosek zawierał dowody wskazujące na to, że dłużnik nie przebywał pod adresem wskazanym przez wierzyciela. Wniosek o przywrócenie terminu na złożenie sprzeciwu został skierowany do sądu, który wydał nakaz zapłaty. Dosłownie po 2-3 tygodniach sąd uchylił nakaz zapłaty i nakazał komornikowi umorzenie postępowania egzekucyjnego. Komornik uchylił zajęcie środków na rachunku bankowym oraz wynagrodzenia za pracę. Po uwzględnieniu przez sąd wniosku o przywrócenie terminu oraz skutecznym wniesieniu sprzeciwu od nakazu zapłaty sąd skierował sprawę do postępowania zwykłego. Oznacza to, że za kilka tygodni odbędzie się rozprawa w sądzie, na której dłużnik będzie mógł bronić swoich interesów wobec wierzyciela i w ten sposób polepszać swoją sytuację prawną wobec roszczenia wierzyciela.

Podjęte czynności w celu obrony praw dłużnika doprowadziły do uchylenia nakazu zapłaty na etapie egzekucyjnym.

Podsumowanie.

Otrzymanie od komornika zawiadomienie o wszczęciu egzekucji wcale nie oznacza, że jesteśmy zobowiązani do natychmiastowej zapłaty. Dobrze przeanalizujmy pismo od komornika i może odnajdziemy tam coś, co wykorzystamy w celu uchylenia nakazu zapłaty i umorzenia postępowania egzekucyjnego.

Leave your thought here