Uchylenie nakazu a wstrzymanie egzekucji

Uchylenie nakazu a wstrzymanie egzekucji

Artykuły / Nakaz zapłaty / Zadłużenie u komornika

Uchylenie nakazu a wstrzymanie egzekucji

Czy komornik wstrzymuje egzekucję wiedząc że jest skierowana sprawa do sądu o uchylenie nakazu zapłaty?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, konieczne jest wyjaśnienie dwóch kwestii.

Po pierwsze, należy wyjaśnić, co rozumie się pod pojęciem “wstrzymanie egzekucji”. Określenie “wstrzymanie egzekucji” w znaczeniu potocznym, używanym przez dłużników kojarzy się z zatrzymaniem, zablokowaniem, zaprzestaniem działań komorniczych. Każdy przypadek, gdy komornik miał działać, a przestaje działać lub nie wykona działania, jest potocznie nazywany “wstrzymaniem egzekucji”. Ja również używam tego potocznego określenia, gdyż staram się prostym i zrozumiałym językiem wyjaśniać zasady postępowania egzekucyjnego. W przepisach kodeksu postępowania cywilnego takie pojęcie nie występuje. Używa się pojęć “wstrzymanie się z dokonaniem czynności”, “zawieszenie postępowania egzekucyjnego”, “uchylenie zajęć egzekucyjnych”, “umorzenie postępowania egzekucyjnego”. Za jakiś czas wyjaśnię wszystkie te pojęcia. W odpowiedzi na interesujące nas pytanie, czy komornik wstrzymuje egzekucję wiedząc że jest skierowana sprawa do sądu o uchylenie nakazu zapłaty, wystarczy posługiwanie się pojęciem potocznym “wstrzymanie egzekucji”.

Po drugie, należy wyjaśnić istotę problemu, dlaczego zależy nam na wstrzymaniu egzekucji. Dotyczy to najczęściej sytuacji, gdy otrzymaliśmy zawiadomienie o wszczęciu egzekucji komorniczej na podstawie nakazu zapłaty, o którym nie wiedzieliśmy, że został wydany, bo np. został przesłany na adres, pod którym nie mieszkaliśmy. Wtedy możemy wstrzymać egzekucję poprzez złożenie zażalenia na nadanie klauzuli wykonalności lub wniosku o przywrócenie terminu na złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty.

Samo złożenie tych środków prawnych nie wstrzymuje egzekucji, używając jeszcze bardziej potocznego określenia – automatycznie nie blokuje komornika. Komornik zaprzestanie prowadzenia egzekucji komorniczej dopiero po uchyleniu przez sąd klauzuli wykonalności lub nakazu zapłaty. Żeby komornik wstrzymał egzekucję, konieczne jest prawomocne postanowienie o uchyleniu klauzuli lub nakazu zapłaty. Postanowienie jest prawomocne wtedy, gdy druga strona nie odwoła się od tego. Po uzyskaniu prawomocnego postanowienia o uchyleniu klauzuli wykonalności lub uchyleniu nakazu zapłaty musimy złożyć to do komornika i dopiero wtedy komornik umorzy postępowanie egzekucyjne, czyli “ostatecznie wstrzyma egzekucję”. Może być też tak, że sąd wyśle do komornika informację o uchyleniu klauzuli lub nakazu. Aby nie mieć wątpliwości, czy sąd to zrobił, najlepiej zrobić to samemu.

Poza przypadkiem umorzenia egzekucji komorniczej po uchyleniu klauzuli lub nakazu zapłaty komornik nie zaprzestanie prowadzenia postępowania w związku z zainicjowaniem sprawy o uchylenie nakazu zapłaty. Wywołanie takiej sprawy w sądzie i poinformowanie komornika nie spowoduje umorzenia egzekucji. Komornik z urzędu nie podejmie korzystnych dla nas decyzji, to my musimy o to zadbać.

Zobacz również inne artykuły o tej tematyce:

  1. Jak bronić się przed nakazem zapłaty?
  2. Uchylenie nakazu zapłaty na etapie egzekucyjnym
  3. Nieprawidłowy adres dłużnika – komornik zablokowany

 

Leave your thought here