Uchylenie nakazu a wstrzymanie egzekucji

Uchylenie nakazu zapłaty na etapie egzekucyjnym

Skuteczna obrona dłużnika w licytacji ruchomości