Wezwanie do zapłaty nie zawsze oznacza zasadność roszczenia

Czego oczekuje bank po wypowiedzeniu umowy kredytowej?

Czego oczekuje bank po wypowiedzeniu umowy kredytowej?

Co powinien wiedzieć dłużnik?