Zajęcie rachunku bankowego w praktyce

Pomyłka sądu, komornika i banku – dłużnik traci pieniądze na koncie