Skuteczna obrona dłużnika w licytacji ruchomości

Podstawowe środki obrony przed komornikiem