Regulamin i Polityka prywatności

Regulamin i Polityka prywatności

Regulamin

Regulamin świadczenia usług serwisu/strony: www.filippowroznik.pl. 

1. Serwis/strona www.filippowroznik.pl jest miejscem, gdzie są udostępniane informacje, wskazówki z zakresu prawa bankowego, finansów, postępowania egzekucyjnego, prawa restrukturyzacyjnego, upadłościowego, prowadzenia działalności gospodarczej, sposobów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami na styku prawa i finansów. 

2. Serwis umożliwia Użytkownikom odpłatne korzystanie z informacji poprzez zakup konsultacji, książki, kursu. Zakup jest dobrowolny i Użytkownik świadomie musi kliknąć w konkretny link, aby dokonać zakupu. Szczegóły o zawartości usługi, produktu oraz o cenie zawarte są w zakładkach kontakt i sklep.

3. Użytkownik, który dokona zakupu, może odstąpić od umowy w terminie 30 dni poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres: kontakt@filippowroznik.pl. 

4. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, jeżeli będzie to wynikało ze zmiany technologii internetowej, ewentualnie zmian w prawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Polityka prywatności

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez
Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych poprzez
serwis/stronę: www.filippowroznik.pl.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest LEXADVISOR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,  KRS 0000462164, NIP 5272693830, REGON 1466816333.

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

a)   poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach
informacje

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu
dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, do serwisu YouTube. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.