Obrona przed komornikiem – pomoc w problemach finansowych

Obrona przed komornikiem – pomoc w problemach finansowych

Artykuły / Jak wyjść z długów

Obrona przed komornikiem – pomoc w problemach finansowych

Problemy finansowe mogą dotknąć każdego. Umiejętne zarządzanie problemami finansowymi wymaga znajomości zasad, reguł, czynności, jakie mogą podjąć wierzyciele oraz przedstawienia perspektywy i celu, do którego się zmierza. Pomoc w problemach finansowych polega na ochronie prawnej dłużnika i przeprowadzeniu go przez proces wyjścia z długów.

Chyba nie trzeba nikogo przekonywać, że świadomość wystąpienia problemów finansowych jest uciążliwa i stresująca. Możemy albo coś z tym zrobić, albo poddać się bez walki. W każdym razie zlekceważenie tej kwestii sprowadzi na nas negatywne skutki i zagrożenie utraty majątku. “Pomogę Ci przejść przez problemy finansowe” – to motto mojej działalności.

Zajmując się zawodowo jako prawnik pomocą prawną dla dłużników i doradztwem restrukturyzacyjnym zauważyłem, że jest wiele możliwości, które możemy wykorzystać do zmniejszenia ryzyka pojawienia się komornika lub w ostateczności do zminimalizowania negatywnych skutków egzekucji komorniczej. Zestaw tych możliwości nazwałem jako “Obrona przed komornikiem”.

“Obrona przed komornikiem” to podróż, w jaką chcę zabrać Ciebie – Dłużniku, byś poznał swoje prawa i nabył wiedzę, którą możesz wykorzystać do wyjścia z problemów finansowych. Szczególny akcent kładę na relację wierzyciel-dłużnik oraz komornik-dłużnik. Uważam, że w zrozumieniu tych relacji tkwi odpowiedź na to, czy problemy finansowe pogłębiają się, czy nie. Stąd wyrażenie “Obrona przed komornikiem” jako ochrona przed wszystkimi konsekwencjami problemów finansowych.

Choć wyrażenie “Obrona przed komornikiem” rozumiane dosłownie odnosi się do egzekucji komorniczej, to moim celem jest, aby z udostępnianej wiedzy korzystały wszystkie osoby, niezależnie od tego, w jakiej sytuacji się znajdują. Przedstawiane informacje i wskazówki będą bowiem przydatne już w momencie powstawania problemów finansowych. Już wtedy stosując “Obronę przed komornikiem” zwiększymy swoje bezpieczeństwo prawne i będziemy w stanie przygotować się na kolejne etapy opanowywania długów.

Trawestując słowa poety, który powiedział “Ja wybierając los swój – wybrałem szaleństwo”, pozostaje mi zaprosić wszystkich zainteresowanych w daleką podróż, w której chwycimy los w swoje ręce i tylko od nas będzie zależało, jak się ta podróż zakończy. Dzięki temu lepiej zrozumiemy, jak zarządzać swoimi długami, jak postępować wobec wierzycieli i komorników oraz jak dbać o swoją sytuację finansową.

Leave your thought here