Ochrona “500+” w praktyce egzekucyjnej

Ochrona “500+” w praktyce egzekucyjnej

Artykuły / Porady prawnika

Ochrona “500+” w praktyce egzekucyjnej

Trafiła do mnie Pani, która opisała swój problem związany z zajęciem przez komornika środków z programu “500+”. Na rachunku bankowym znajdowały się pieniądze wypłacone w ramach “500+”, lecz to nie przeszkodziło bankowi w zablokowaniu tych środków na skutek zajęcia komorniczego. Pani poinformowała bank, że zajęte środki są wolne od zajęcia, gdyż pochodzą z programu “500+”, bank zadeklarował odblokowanie pieniędzy. Pewnie ta historia skończy się pozytywnie i bank odblokuje pieniądze, ale jednak przez kilka dni Pani nie mogła dysponować środkami, które w założeniu ustawodawcy, co potwierdzili również komornicy, mają być ponad wszelką wątpliwość wolne od zajęcia.

Historia dotyczy banku Volskwagen Bank.

Wyjaśnienie.

Komornik wysyła do banku zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego (w skrócie: zajęcie konta bankowego). Komornik informuje bank, że “wolne od zajęcia są środki z programu “500+”. Komornik zajmuje konto bankowe, ale to bank blokuje środki na koncie i dokonuje przelewu zajętych pieniędzy do komornika. Jeśli ktoś ma ponosić odpowiedzialność z powodu zajęcia środków z “500+”, które są wolne od zajęcia, to zdecydowanie bank.

Wnioski.

System bankowy powinien stworzyć takie procedury w kontekście programu “500+” i egzekucji komorniczej, aby nigdy nie dochodziło do pomyłek i zaniedbań. Dla klienta brak środków przez kilka dni to poważne pogorszenie sytuacji finansowej, dla banku to jedynie jakieś liczby, które przeksięgowywane są raz w jedną, raz w drugą stronę.

Leave your thought here