Niemoc urzędów w rozwiązywaniu problemów

Niemoc urzędów w rozwiązywaniu problemów

Artykuły / Porady prawnika

Niemoc urzędów w rozwiązywaniu problemów

Niektórzy wiedzą, że banki i firmy pożyczkowe żądają od pełnomocnika klienta banku pełnomocnictwa poświadczonego notarialnie. Takie żądanie jest oczywiście niezgodne z prawem. Relacja między bankiem (firmą pożyczkową) a kredytobiorcą jest stosunkiem cywilnoprawnym na równi z tym, jaki występuje między sprzedawcą a kupującym lub między właścicielem mieszkania a najemcą. Żaden przepis kodeksu cywilnego, prawa bankowego lub jakiejkolwiek innej ustawy nie wymaga, aby do działania w imieniu klienta banku było potrzebne pełnomocnictwo poświadczone notarialnie. Do działania wobec banku lub firmy pożyczkowej wystarczy pełnomocnictwo w najprostszej zwykłej formie pisemnej.
Banki mają swoje prawo.
Banki i firmy pożyczkowe tworzą “swoje prawo” i nie udzielają pełnomocnikowi informacji o zobowiązaniach klienta, jeśli pełnomocnik nie przedstawi pełnomocnictwa poświadczonego notarialnie. Takie żądanie banku lub firmy pożyczkowej ogranicza prawa konsumenta do szybkiej restrukturyzacji swojego zadłużenia. Zamiast niezwłocznie podjąć rozmowy z pełnomocnikiem o zadłużeniu klienta, instytucja finansowa zasłania się wewnętrznymi przepisami i procedurami. Ta zwłoka działa na niekorzyść klienta, gdyż on oczekuje pilnej restrukturyzacji pożyczki, a nie chowania się za “procedury”.
W tej sprawie wystąpiłem do Komisji Nadzoru Finansowego, Związku Banków Polskich, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Ministerstwa Sprawiedliwości. Dziś przedstawiam Państwu odpowiedź z KNF. Odpowiedź brzmi: “nie zajmujemy się takimi sprawami, to nie leży w naszej kompetencji”. Zobacz pismo: pismo z knf
Który urząd właściwy?
Kto zatem jest władny wypowiedzieć się, czy instytucja finansowa może dowolnie kształtować wymagania wobec pełnomocnika klienta, który występuje w celu restrukturyzacji zobowiązania? Nie można pozwolić, aby instytucje finansowe dopuszczały się takich niezgodnych z prawem praktyk. Dziś bank lub firma pożyczkowa żąda pełnomocnictwa poświadczonego notarialnie, a jutro zażądają jeszcze bardziej absurdalnego warunku. Trzeba wyraźnie powiedzieć: to jest niezgodne z prawem. Urzędy publiczne takie jak Komisja Nadzoru Finansowego powinna się temu przyjrzeć i jakimś komunikatem lub nieformalnymi rozmowami z przedstawicielami instytucji finansowych zwrócić uwagę na te niezgodne z prawem praktyki.
KNF odpisuje, że nie zajmuje się takimi sprawami i tym samym potwierdza swoją nieprzydatność do oczekiwań konsumentów na rynku finansowym. Kiedyś tak samo odpisywali z Amber Gold i wiemy, jak to się skończyło. Postawa KNF to przykład klasycznej niemocy urzędów publicznych w rozwiązywaniu problemów zwykłych ludzi.

Leave your thought here