Moralność finansowa Polaków

Moralność finansowa Polaków

Artykuły / Jak wyjść z długów

Moralność finansowa Polaków

Przeprowadzono konkurs na moralność finansową Polaków, gdzie zbadano jak bardzo i od czego zależy usprawiedliwienie niespłacania długów (zob. komornicy o moralności finansowej Polaków).

Według raportu wśród Polaków panuje pogląd, że są pewne czynniki usprawiedliwiające niespłacanie długów. 29 proc. Polaków jest skłonnych wytłumaczyć osobę, która jest zatrudniona „na czarno”, aby uniknąć spłacania długów. 27 proc. badanych mogłoby usprawiedliwić ludzi świadomie ukrywających swój majątek przed wierzycielem. 22 proc. ankietowanych nie uznaje za nic złego częstej zmiany rachunku bankowego w celu uniknięcia zajęcia środków przez komornika.

Raport wskazuje, że ludzie mający problem ze spłatą kredytów wykazują wyższy stopień moralnego przyzwolenia na nieetyczne zachowania, niż ci, systematycznie regulujący swoje zobowiązania finansowe. Raport podsumowuje rzecznik Krajowej Rady Komorniczej Monika Janus, która stwierdza, że “choć w większości uważamy, że długi trzeba spłacać, to jedna trzecia Polaków akceptuje świadome omijanie tej konieczności. Takie działania nie tylko są moralnie naganne, ale mogą też powodować bolesne, prawne konsekwencje dla samego dłużnika”.

Mój komentarz:

Przeprowadzone badanie koncentruje się tylko na aspekcie niespłacania długów jako skutku, natomiast nie próbuje się nawet zrozumieć, dlaczego dłużnicy szukają różnych rozwiązań, aby obronić się przed komornikiem. Nie mówi się nic o agresywnych działaniach firm windykacyjnych, funduszy sekurytyzacyjnych, bezmyślności pracowników banków, którzy nie są w stanie zaproponować klientowi żadnej realnej formy restrukturyzacji kredytu, zrozumieć jego aktualnej sytuacji finansowej, tylko oczekują “wpłaty uwiarygadniającej 20%”. W jaki sposób dłużnik ma normalnie spłacać swoje długi, jeśli nie zarabia wystarczająco dużo? Czy dłużnik ma siedzieć cicho, jeśli komornik zajmuje mu jednocześnie wynagrodzenie i rachunek bankowy, przez co pozbawia go większości środków (mówiłem o tym kilka miesięcy temu: komornik jednocześnie zajmuje wynagrodzenie i konto bankowe ). Przepisy postępowania egzekucyjne dają dłużnikowi pewne możliwości prawne, aby bronić się przed taką egzekucją, która w sposób radykalny ingeruje w sferę majątkową dłużnika. Dłużnik ma prawo podjąć stosowne działania obronne w celu zmniejszenia negatywnych skutków egzekucji komorniczej.

Leave your thought here