Frankowicze – jak przewalutować kredyt frankowy?

Frankowicze – jak przewalutować kredyt frankowy?

Artykuły / Frankowicze

Frankowicze – jak przewalutować kredyt frankowy?

W ostatnich tygodniach dostałem bardzo dużo zgłoszeń od klientów, którzy posiadają kredyt we frankach. Osoby te pytają mnie, w jaki sposób można “odfrankowić” lub “przewalutować” kredyt. Kredyt frankowy jest specyficzną konstrukcją prawną.

Problemem dla kredytobiorców frankowych jest świadomość, że spłacają swój kredyt już prawie 10 lat (pierwsze kredyty zaciągane były w 2007 roku), a ich zadłużenie wcale się nie zmniejsza. Podpisując umowę kredytu z bankiem w 2007 roku brali na siebie zobowiązanie w wysokości przykładowo 200 tys. zł, co stanowiło ok. 90 tys. CHF, a obecnie kwota do spłaty w złotówkach wynosi ponad 300 tys. zł. Wynika to z aktualnego kursu franka, który znacznie różni się od kursu z dnia zaciągania kredytu. W dniu zaciągania kredytu kurs franka wynosił 2,20 zł, a obecnie wynosi 3,80 zł. Zgodnie z zawartą umową kredytu bank saldo zadłużenia określa właśnie w CHF. Powoduje to, że kredytobiorca ma do spłaty tyle, ile wynosi aktualny kurs franka razy kwota kredytu do spłaty wyrażona w CHF. Choć kredytobiorca spłacał regularnie kredyt i jego saldo zadłużenia formalnie się zmniejszyło, to wobec indeksacji kredytu do waluty obcej jego zadłużenie faktycznie jest większe.

Jak wiadomo, kredyt frankowy zawiera postanowienia umowne, które nie do końca były jasne i wprowadzały w błąd konsumentów. Pracownicy banków nie wyjaśniali w sposób obszerny co to znaczy, że kurs franka może się zwiększyć. A przede wszystkim nie sądzono, że kurs franka może tak drastycznie wzrosnąć. Mówi się o tym od dłuższego czasu. Politycy proponują różne pomysły. Kredytobiorcy oczekują ustawy, która przewalutuje kredyty. Jak na razie nic nie wskazuje, aby w obrocie prawnym pojawiły się korzystne regulacje dla kredytobiorców. Konsument musi wziąć sprawy w swoje ręce.

Klient, który zwraca się do mnie o pomoc prawną w celu rozwiązania jego problemu z kredytem frankowym, na początku dostaje wyjaśnienie co to znaczy, że wziął kredyt we frankach, jakie z tym wiążą się korzyści, zagrożenia i możliwości prawne. Bardzo ważnym dla mnie jest, aby również poznać oczekiwania kredytobiorcy. Następnie analizuję szczegółowo treść umowy kredytu pod kątem poszukiwania klauzul niedozwolonych. Kolejnym krokiem jest przedstawienie analizy prawnej w celu realizacji oczekiwań klienta. Moje działania zaczynam od podjęcia indywidualnych rozmów z bankiem, które pomagają zweryfikować nasze ustalenia i są podstawą do podjęcia działań sądowych. Z moich doświadczeń wynika, że bank raczej nie będzie zainteresowany “przewalutowaniem” kredytu w takim zakresie, jak oczekuje tego konsument. Mogą zdarzyć się wyjątki, lecz generalnie w celu rozwiązania problemu z kredytem frankowym konieczne będzie wystąpienie do sądu. Obecnie z tymi klientami, którzy do mnie trafili, jestem na etapie złożenia pozwu do sądu.

Pamiętajmy o tym, że to my wzięliśmy kredyt frankowy i to my musimy coś z tym zrobić. Nie liczmy na pomoc polityków, banku nie interesuje, że są jakieś zapowiedzi “przewalutowania”, dla banku najważniejsze jest, czy rata została zapłacona w terminie. Pilnujmy swoich portfeli i nie pozwólmy się oszukiwać przez banki.

Osoby zainteresowane analizą swojej umowy kredytu frankowego zapraszam do wysyłania umowy na maila: biuro@obronaprzedkomornikiem.pl. Przeprowadzę bezpłatną analizę i wskażę możliwości prawne wyjścia z problemu.

Leave your thought here