Eksmisja a obowiązki gminy

Eksmisja a obowiązki gminy

Artykuły / Porady prawnika / Zadłużenie u komornika

Eksmisja a obowiązki gminy

Jednym z problemów spotykających dłużników jest eksmisja z mieszkania. Gdy nie spłaca się kredytu, sprawa trafia do komornika i przeprowadzana jest licytacyjna sprzedaż mieszkania. Po sprzedaży nabywca mieszkania na licytacji ma prawo wyeksmitować osoby, które zajmują lokal. Przepisy prawa jednakże uzależniają eksmisję od zapewnienia przez gminę lokalu komunalnego lub socjalnego. I tu zaczyna się problem, bo większość gmin w Polsce nie posiada wystarczającej ilości takich lokali, które przekazałyby eksmitowanym. Wskutek tej sytuacji nabywca lokalu na licytacji musi na własną rękę szukać mieszkania dla poprzednich właścicieli, bo gmina umywa ręce, a komornik nie przeprowadzi eksmisji dopóki nie zostanie wskazany lokal, do którego można przenieść osoby eksmitowane.

Podobny przypadek spotkał moich klientów. Dziś w artykule na wp.pl. jest o tym mowa: Eksmisja. Klienci trafili do mnie w lipcu 2016 roku, gdy już mieli nałożony na siebie obowiązek wyprowadzenia się z mieszkania po tym, jak lokal na licytacji został sprzedany. Dzięki opiece prawnej udało się wstrzymać czynności eksmisji. Próbujemy zwrócić uwagę, że to przede wszystkim gmina powinna zapewnić lokal dla moich klientów.

Chciałbym właśnie zaproponować taką optykę w sprawach o eksmisję. Oprócz tego, że dla dłużnika jest to dramat i konieczność wyprowadzenia się z mieszkania, w którym przebywało się od wielu lat, to przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że obowiązkiem gminy jest zapewnienie swoim mieszkańcom możliwości godnej zmiany warunków mieszkaniowych. Pod pojęciem “godnej zmiany warunków mieszkaniowych” rozumiem szereg czynności, które gmina powinna zrealizować wobec eksmitowanych osób. Nie tylko zapewnić im lokal komunalny, ale mogłaby również objąć opieką psychologiczną i prawną osoby, wobec których orzeczono eksmisję. Dla eksmitowanych byłoby to nieocenione wsparcie.

Propozycja opieki gminy wobec osób eksmitowanych wcale nie jest wyidealizowana. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 6-6a-7, 16 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95), do zadań gminy należy pomoc społeczna, wspieranie rodziny, gminnego budownictwa mieszkaniowego, polityka prorodzinna. W szczególności warto zauważyć, że gminy notorycznie nie realizują swojego obowiązku budownictwa mieszkaniowego. W gminach brakuje lokali komunalnych dla osób eksmitowanych, ale też dla innych osób, które tego oczekują. To jest zaniedbanie gmin i gdy mówimy o problemie eksmisji, o dramacie dłużników, to nie byłoby tego wszystkiego, gdyby gminy należycie realizowały swoje zadania.

Leave your thought here