Pomyłka sądu, komornika i banku – dłużnik traci pieniądze na koncie

Pomyłka sądu, komornika i banku – dłużnik traci pieniądze na koncie

Artykuły / Komornik / Porady prawnika

Pomyłka sądu, komornika i banku – dłużnik traci pieniądze na koncie

Jeden z klientów doświadczył pomyłki sądu, komornika i banku, co skutkowało pozbawieniem go środków na koncie. Opisywany problem wynika z pewnej luki w przepisach, która może powodować takie właśnie konsekwencje.

Powód (wierzyciel) wniósł sprawę do sądu, podając błędne nazwisko osoby pozwanej (dłużnika). Nastąpiła literówka w nazwisku. Nikt nie zauważył, że jest pomyłka w nazwisku. Sąd nawet nie ma takiej możliwości, aby potwierdzić prawidłowość danych w zbiorze PESEL. Został wydany nakaz zapłaty. Pozwany nie wiedział o sprawie, gdyż korespondencja z sądu wysłana na adres pozwanego nie mogła być przez niego odebrana z uwagi na pomyłkę w nazwisku. Zamiast “a” było “e” w nazwisku i na poczcie klient nie mógł odebrać przesyłki.

Pewnego dnia klient zorientował się, że konto bankowe jest zajęte. Dowiedział się, który komornik dokonał zajęcia i na jakiej podstawie. Okazało się, że komornik wysłał do banku pismo o zajęciu konta, podając dane wskazane przez wierzyciela, które zawierały błąd w nazwisku, choć nr pesel się zgadzał. Bank otrzymał pismo i zablokował środki na koncie pomimo, że w nazwisku była literówka. W tej sytuacji bank powinien odmówić zajęcia i wysłać taką informację do komornika.

Bank zobowiązany jest do szczególnej dbałości o środki na koncie oraz tajemnicę bankową. Jeśli właścicielem konta jest “Jan Kowalski – nr pesel”, to bank nie może blokować konta tego Jana Kowalskiego, gdy otrzyma od komornika zajęcie na “Jan Kawalski – nr pesel”.  W takiej sytuacji można uznać, że bank bezprawnie pobrał od klienta środki na koncie.

Takie zdarzenia będą się powtarzać, dopóki nie zostaną wprowadzone przepisy zobowiązujące komornika do potwierdzenia danych osobowych w zbiorze PESEL przed podjęciem jakiejkolwiek czynności wobec dłużnika. Komornik ma dostęp do tej bazy i występuje o potwierdzenie danych w trakcie postępowania egzekucyjnego, lecz to się odbywa najczęściej już po dokonanych zajęciach egzekucyjnych. Moim zdaniem, należy wprowadzić regulację, że “komornik przed podjęciem jakichkolwiek czynności wobec dłużnika ma obowiązek sprawdzić i potwierdzić dane w zbiorze PESEL”. Bez komentarza zostawiam działanie banku, gdyż tu bank ponosi największą odpowiedzialność za blokadę środków na koncie.

Leave your thought here