Dlaczego upadłość konsumencka opłaca się osobie zadłużonej?

Dlaczego upadłość konsumencka opłaca się osobie zadłużonej?

Artykuły / Upadłość konsumencka

Dlaczego upadłość konsumencka opłaca się osobie zadłużonej?

Upadłość konsumencka to sądowa procedura wyjścia z długów poprzez ustalenie planu spłaty na rzecz wierzycieli, czyli banków, firm windykacyjnych. Dzięki upadłości konsumenckiej osoba zadłużona pozbywa się długów według ściśle określonego schematu – ogłoszenie upadłości, plan spłaty, umorzenie długów. W ramach planu spłaty osoba spłaca tylko ułamek zadłużenia i w okresie 3 lat. Te warunki wynikają z ustawy i są stosowane przez sąd. Wierzyciele nie za bardzo mogą się temu przeciwstawić.

Normalnie poza procedurą upadłościową nie dałoby rady dogadać się w taki korzystny sposób z wierzycielami. Wynika to z tego, że poza upadłością banki i firmy windykacyjne nie są zainteresowane umorzeniem tak dużej części zadłużenia, ponieważ liczą na to, że oddamy im całość, a przynajmniej bardzo dużo z istniejącego zadłużenia. Dzięki upadłości konsumenckiej to sąd niejako narzuca warunki spłaty po wcześniejszym ustaleniu z nami ile możemy realnie płacić. To, ile możemy realnie płacić, jest odzwierciedleniem naszych aktualnych dochodów, prognozy dochodów w przyszłości oraz bieżących wydatków.

Dzięki upadłości konsumenckiej spłacimy zadłużenie maksymalnie do 30%. Oczywistym jest, że taka możliwość nie pojawi się, gdybyśmy chcieli indywidualnie dogadać się z wierzycielami.

Leave your thought here