Co powinien wiedzieć dłużnik?

Co powinien wiedzieć dłużnik?

Artykuły / Jak wyjść z długów

Co powinien wiedzieć dłużnik?

Obrona przed komornikiem to nowatorskie spojrzenie na problemy finansowe. To zbiór informacji o tym, co powinien wiedzieć dłużnik. To usługi prawne dotyczące zadłużenia, radzenia sobie z windykacją i komornikiem oraz wychodzenia z długów. Pożyczki, kredyty, wydatki, zobowiązania – stres, stres, stres. Tak było do tej pory. Dłużnik pozbawiony był pomocy prawnej. Wprawdzie zdarzały się informacje i porady, co robić w konkretnej sytuacji, ale było to na tyle ogólne, że osoba, która nigdy nie miała do czynienia z prawem, tak naprawdę nadal nie wiedziała, jak poradzić sobie z zadłużeniem, jak wyjść z długów, jak zachować się, gdy nagle do drzwi pukają windykatorzy i komornicy.

Innymi słowy, na rynku usług prawnych brakowało kompleksowego rozwiązania w sytuacji istnienia zadłużenia, nieradzenia sobie z miesięcznymi wydatkami, wypowiedzianych umów kredytowych, otrzymywanych wezwań do zapłaty i zawiadomień o wszczęciu egzekucji komorniczej. Wszyscy skupiali się raczej na obowiązku spłaty długu, niż wyposażeniu dłużnika w narzędzia prawne, które przeprowadzą go przez postępowanie windykacyjne i egzekucyjne, zapewniając mu należytą ochronę prawną i pomagając w spłacie długów. Poza ogólnymi stwierdzeniami, że “w tej sytuacji to najlepiej złożyć skargę na komornika” lub “a tu to najlepiej skorzystać z powództwa przeciwegzekucyjnego” – dłużnik nadal nie wiedział, co ma zrobić, aby wyjść z długów i poradzić sobie z problemami finansowymi.

Obrona przed komornikiem została stworzona po to, by pomagać dłużnikom w spłacaniu długów na zasadach, które uwzględniają sytuację finansową i majątkową dłużnika. Obrona przed komornikiem kładzie akcent na zagwarantowanie dłużnikowi należytej ochrony prawnej wobec wierzyciela i komornika. Jest mitem, że egzekucja komornicza to pozbawienie dłużnika całego majątku. Wypowiedzenie umowy kredytowej i wezwanie do zapłaty to tylko wstęp do procesu wyjścia z długów.

Dłużnikowi przysługuje wiele środków prawnych, które zapewniają mu ochronę prawną na etapie negocjacyjnym, przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym. Obrona przed komornikiem to skondensowany zestaw tych wszystkich środków prawnych, to mapa drogowa wyjaśniająca, co robić krok po kroku, by problemy finansowe nie przytłoczyły dłużnika. Należyte reprezentowanie dłużnika w postępowaniu windykacyjnym i egzekucyjnym to prawidłowe stosowanie narzędzi i procedur prawnych, które zwiększają pozycję dłużnika względem wierzyciela i komornika, zmniejszają stres oraz minimalizują negatywne skutki windykacji i egzekucji. Wszystko to można nazwać zarządzaniem problemami finansowymi.

Oskarżony w procesie karnym ma obrońcę, który go reprezentuje i zapewnia należytą ochronę prawną. Rolą obrońcy jest dążenie do uniewinnienia lub zmniejszenia wymiaru kary (na etapie postępowania sądowego) albo zminimalizowania negatywnych skutków skazania, np. poprzez maksymalne odroczenie wykonania kary (na etapie postępowania karnego wykonawczego). Tak jak oskarżony w procesie karnym jest reprezentowany przez obrońcę, tak samo dłużnik w postępowaniu windykacyjnym przed wierzycielem i egzekucyjnym przed komornikiem powinien mieć analogicznego “obrońcę”, który przeprowadzi go przez cały proces wyjścia z długów, poradzenia sobie z windykacją i komornikiem oraz doprowadzi do zminimalizowania negatywnych skutków egzekucji.

Obrona przed komornikiem to nie tylko usługa na rynku usług prawnych, która ukierunkowana jest na zwiększenie ochrony prawnej dla dłużnika, ale to przede wszystkim próba uświadomienia zainteresowanym, że spłata zadłużenia może przebiegać z poszanowaniem interesów dłużnika a nade wszystko z zachowaniem jego godności i poczucia sprawiedliwości.

Leave your thought here