Profi Credit na cenzurowanym

Profi Credit na cenzurowanym

Artykuły / Porady prawnika

Profi Credit na cenzurowanym

Profi Credit – firma pożyczkowa, która wymaga pełnomocnictwa niezgodnie z prawem.

Proszę zobaczyć pismo z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, które informuje o prowadzeniu postępowania wobec niezgodnych z prawem działań firmy pożyczkowej Profi Credit: uokik o profi credit

Jakiś czas temu wystąpiłem do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z informacją o niezgodnych z prawem działaniach firmy Profi Credit. Chodziło o to, że firma ta żąda od pełnomocnika klienta pełnomocnictwa poświadczonego notarialnie. Takie żądanie jest niezgodne z prawem. Przepisy kodeksu cywilnego jednoznacznie stanowią, że do reprezentacji osoby trzeciej wystarczy pełnomocnictwo w zwykłej formie pisemnej. Nie ma tu potrzeby dokonywania poświadczenia podpisu u notariusza. Jednakże Profi Credit żąda pełnomocnictwa z poświadczeniem notarialnym podpisu. Bez takiego pełnomocnictwa nie udzielają żadnych informacji. Ich postawa blokuje możliwość prowadzenia negocjacji w celu polubownej spłaty.

Wiele razy próbowałem tłumaczyć pisemnie i telefonicznie pracownikom Profi Credit, że takie oczekiwania co do pełnomocnictwa są niezgodne z prawem. Firma pożyczkowa nie reagowała. Zawsze zasłaniali się “swoimi wewnętrznymi procedurami”. Złożyłem zawiadomienie do UOKiK. Dziś dostałem odpowiedź, z której wynika, że Urząd prowadzi postępowanie wyjaśniające wobec niezgodnych z prawem działań Profi Credit. Dobrze, że urzędy publiczne podejmują takie postępowania, gdyż służy to interesom konsumentów.

Leave your thought here

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *