Pomyłka sądu, komornika i banku – dłużnik traci pieniądze na koncie

Pomyłka sądu, komornika i banku – dłużnik traci pieniądze na koncie

Artykuły / Komornicy / Porady prawnika

Pomyłka sądu, komornika i banku – dłużnik traci pieniądze na koncie

Jeden z klientów doświadczył pomyłki sądu, komornika i banku, co skutkowało pozbawieniem go środków na koncie. Opisywany problem wynika z pewnej luki w przepisach, która może powodować takie właśnie konsekwencje.

Powód (wierzyciel) wniósł sprawę do sądu, podając błędne nazwisko osoby pozwanej (dłużnika). Nastąpiła literówka w nazwisku. Nikt nie zauważył, że jest pomyłka w nazwisku. Sąd nawet nie ma takiej możliwości, aby potwierdzić prawidłowość danych w zbiorze PESEL. Został wydany nakaz zapłaty. Pozwany nie wiedział o sprawie, gdyż korespondencja z sądu wysłana na adres pozwanego nie mogła być przez niego odebrana z uwagi na pomyłkę w nazwisku. Zamiast “a” było “e” w nazwisku i na poczcie klient nie mógł odebrać przesyłki.

Pewnego dnia klient zorientował się, że konto bankowe jest zajęte. Dowiedział się, który komornik dokonał zajęcia i na jakiej podstawie. Okazało się, że komornik wysłał do banku pismo o zajęciu konta, podając dane wskazane przez wierzyciela, które zawierały błąd w nazwisku, choć nr pesel się zgadzał. Bank otrzymał pismo i zablokował środki na koncie pomimo, że w nazwisku była literówka. W tej sytuacji bank powinien odmówić zajęcia i wysłać taką informację do komornika.

Bank zobowiązany jest do szczególnej dbałości o środki na koncie oraz tajemnicę bankową. Jeśli właścicielem konta jest “Jan Kowalski – nr pesel”, to bank nie może blokować konta tego Jana Kowalskiego, gdy otrzyma od komornika zajęcie na “Jan Kawalski – nr pesel”.  W takiej sytuacji można uznać, że bank bezprawnie pobrał od klienta środki na koncie.

Takie zdarzenia będą się powtarzać, dopóki nie zostaną wprowadzone przepisy zobowiązujące komornika do potwierdzenia danych osobowych w zbiorze PESEL przed podjęciem jakiejkolwiek czynności wobec dłużnika. Komornik ma dostęp do tej bazy i występuje o potwierdzenie danych w trakcie postępowania egzekucyjnego, lecz to się odbywa najczęściej już po dokonanych zajęciach egzekucyjnych. Moim zdaniem, należy wprowadzić regulację, że “komornik przed podjęciem jakichkolwiek czynności wobec dłużnika ma obowiązek sprawdzić i potwierdzić dane w zbiorze PESEL”. Bez komentarza zostawiam działanie banku, gdyż tu bank ponosi największą odpowiedzialność za blokadę środków na koncie.

Leave your thought here

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *